reiki, seichem, roosendaal, nederlands, carin, michael, wat is

Wat is Seichem

Tera-Mai Seichem is een onderdeel van het Helingsysteem Tera-Mai behorend aan Kathleen Ann Milner, medium van Helende Energieën en schrijfster van de boeken "Reiki & de andere Stralen en "Tera my Journey Home".

 

Onder deze helende energieën vallen o.a. Reiki (aarde), Sakara (vuur), Sophi-El (water) en Angeliclight (lucht/ether en het gebied van de Engelen, Gidsen en Helpers). In feite de vier elementen.

 

De naam Tera-Mai is wereldwijd als beschermde handelsnaam gedeponeerd. (TM staat voor trade mark en is dus geen afkorting voor Tera-Mai). De reden van dit trade mark is, dat op deze manier iedere Tera-Mai Seichem-master die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact zo door te geven, zoals Kathleen Milner ze doorgeeft. Iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van heling is verzekerd van het feit dat hij/zij dezelfde initiaties krijgt.

 

De traditionele Seichem geeft vuur energie door met de aardings kwaliteit van de aarde (Reiki). Tera-Mai Seichem is een initiatie in alle 4 elementen:

 

 

Aarde (Reiki)

 

heling energie wordt ervaren als warm and koud (zoals de oppervlakte van de planeet). Het aard alle andere heling energie.

 

Vuur (Sakara)

 

is onderscheidt zich duidelijk als lichte elektrische prikkels. Werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam.

 

Water (Sophi-El)

 

golven van koele energie. Haalt diepe emoties naar boven.

 

Lucht (Angeliclight)

 

2-voudige energie van lucht/ether en gebied van de Engelen en Gidsen/Helpers. Geestelijke heling. Verhoogt de kracht van het derde oog en de kracht van het gesproken woord. Tera Mai Seichem omvat het leren werken met de aura energie van de behandelde om blokkades en disharmonien op te sporen en op te lossen, de intuïtie speelt hierbij een belangrijke rol. De behandelde kan zelf een actieve rol spelen in het oplossen van zijn/haar blokkades, of disharmonieuze emotionele energie.

 

Sakara (vuur)

 

Sakara is verbonden met het Element VUUR. Niemand, zelfs geen wetenschapper, kan het Element vuur op zich, als verschijnsel, uitleggen of definiëren. Dat komt omdat vuur uit de 4e dimensie komt en licht uit de 5e dimensie. Het is zo goed als onmogelijk om verschijnselen uit de 4e en 5e dimensie te verklaren aan de hand van onze beperkte 3 dimensionale kennis.

Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de Aura en reinigt de Chakra's, het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan.

 

Sophi-El (water)

 

Sophi-El is verbonden met het Element WATER, het is zowel zacht als doortastend zoals het water zelf.

 

Sophi-El dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, 'oorzaak en gevolg' van de verstoring/blokkade te vinden. Sophi-El opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben.

 

Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling zal de personen die ermee behandeld worden het gevoel van vreugde brengen en het gevoel van : "Ik verdien het om gelukkig te zijn".

 

Angeliclight (lucht/gebied van de Engelen)

 

Angeliclight is een tweevoudige Straal, die bestaat uit het Element LUCHT en het gebied van de Engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf.

 

Het Element lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, dat is de reden waarom zij die geïnitieerd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest moeten hebben en zich bewust moeten zijn van hun woorden.

 

Dank zij Angeliclight kan het helingseffect effectiever samenwerken met de Engelen, Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt.

 

Door Angeliclight wordt alles waar je mee werkt, b.v. Reiki, krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus.

 

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën, Sakara (vuur) en Angeliclight (Lucht) zijn mannelijke energieën waardoor je als heler een goede balans hebt bij het werken met helingsenergieën.

 

Seichem kan ook gedaan worden (afhankelijk van de persoon) zonder dat je eerst Tera-Mai Reiki hebt gedaan.

 

Behalve het Seichemmasterschap, daarvoor moet je eerst Tera Mai Reikimasterschap hebben.

 

In de Seichem energie zit ook Reiki (aarde)